Archiv článků

09.08.2017 21:21

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS září 2017)

                 Poř. č. 1   Právní režim vypořádání neoprávněných staveb, zcela zřízených na cizím pozemku před nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., se řídí dosavadními předpisy (zejména § 135c obč....
09.08.2017 21:16

Návrh na dočasné přidělení soudce KS v Brně Jiřího Handlara k Nejvyššímu soudu

   Od 1. 10. t. r. by měl posílit tým soudců Nejvyššího soudu (a to soudní oddělení 28 Cdo) JUDr. Jiří Handlar, Ph.D., soudce Krajského soudu v Brně - http://kuc.cz/u44i3f    
07.08.2017 01:14

předseda NS Pavel Šámal k Pravidlům pro výběr kandidátů na soudce NS

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-1V-K6tRY9sJ:https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/ukazka-7-8-2017.dm-17320.pdf+&cd=18&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
24.07.2017 08:30

Změny na půdě Nejvyššího soudu

    Od 1. 9. t. r. posílí soudní oddělení 30 Cdo Nejvyššího soudu zkušený odvolací soudce a místopředseda Městského soudu v Praze Mgr. Hynek Zoubek. Soudní oddělení 30 Cdo patří mezi (co do dovolací agendy) nejzatížinější oddělení dovolacího soudu, a to s ohledem na vzestupný nárůst...
27.06.2017 08:06

Profesor Miroslav Bárta: Nový občanský zákoník nelze učíst

     "Když si vemete nový občanský zákoník a zkusíte ho číst, tak i když budete mít poměrně nadstandardní IQ a nadstandardní pojmosloví, tak to neučtete..." Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., ředitel Českého egyptologického ústavu (in http://kuc.cz/fpo9m1, čas od cca 12:25 min)
21.06.2017 15:13

Nejvyšší soud má aktualizovat Metodiku. Skutečně Nejvyšší soud?

    Web Česká justice dnes přinesl informaci, že „Nejvyšší soud připravuje aktualizaci metodiky pro odškodňování nemajetkové újmy na zdraví, kterou zveřejnil v roce 2014 v návaznosti na nový občanský zákoník. Na odborné konferenci v Brně to dnes řekl předseda soudu Pavel Šámal, poukázal...
20.06.2017 00:41

profesor Karel Eliáš hodnotí soudce NS z pohledu výkladu a aplikace NOZ

"LN Nakolik se s novým kodexem sžil Nejvyšší soud?    Je to podobné jako v nižších instancích. Někteří soudci jsou vzdělaní a inovativní, jiní nevybočí ze svých vyjetých kolejí. Také na Nejvyšším soudu jsou některé senáty výborné a snaží se duši zákoníku pochopit a přijmout. Oceňuji...
15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...
15.06.2017 09:32

K odnětí věci původnímu odvolacímu senátu (soudci) Nejvyšším soudem

K odnětí věci původnímu odvolacímu senátu (soudci) Nejvyšším soudem K aktivní legitimaci vedlejšího účastníka podat ústavní stížnost směřující proti rozhodnutí dovolacího soudu o odnětí věci zákonnému soudci (odvolacímu senátu).   § 243e odst. 3 o. s. ř....
09.06.2017 08:52

Karel Eliáš: Soudci by neměli psát zákony

  Prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš, hlavní autor nového občanského zákoníku (byl vedoucím rekodifikační komise pro přípravu nového občanského zákoníku):      "Vždy jsem říkal, že soudci by měli být slyšet při přípravě zákonů, které se týkají jejich práce. Neměli by je...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy