Archiv článků

12.12.2017 20:41

Několik poznámek k věcnému záměru nového civilního procesního kodexu

  1. O tezích, respektive vůbec o nutnosti a směru, kam se má český civilní proces ubírat, v justici diskutováno nebylo. 2. Implicitně byla nahrazena předchozí pracovní skupina za působení ministryně spravedlnosti Heleny Válkové novou pracovní skupinou ustavenou ministrem Robertem...
07.12.2017 23:23

Výběr a příprava justičních čekatelů

Ročník 2017 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce Citace: 382/2017 Sb. Částka: 134/2017 Sb. Na straně (od-do):...
29.11.2017 21:13

z NS zazněla tvrdá kritika věcného záměru civilního řádu soudního

   Na dnešním plénu Nejvyššího soudu zazněla z úst některých soudců velmi tvrdá kritika věcného záměru civilního soudního řádu (viz informace zde: http://kuc.cz/6k1e29). V rámci krátké diskuze se o slovo přihlásil také člen pracovní skupiny při Msp, která zpracovávala uvedený...
16.11.2017 17:14

Norské fondy

     Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem. V novém programovém...
15.11.2017 23:16

Věcný záměr nového civilního procesního kodexu

     K velké škodě, že na dnešním zasedání civilního kolegia neobdrželi jeho členové alespoň letmou informaci od jednoho svého kolegy, který shodou okolností pracuje v komisi při Msp na zpracování nového civilního soudního řádu, že již byl zpracován věcný záměr civilního...
14.11.2017 16:37

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS listopad 2017)

               Poř. č. 1   Exekuci srážkami ze mzdy manžela povinného a přikázáním  jiné pohledávky manžela povinného, prováděné na základě exekučních příkazů vydaných soudním exekutorem  podle § 262a odst. 2 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1....
10.11.2017 12:45

Když se soudci vyjadřují

     V posledním období jakoby se roztrhl pytel s názory některých soudců zaujímaných k různým politickým či společenským událostem. Jen hrubým výběrem zrekapitulováno: tu se někteří soudci podepisují pod prohlášení směřované ke kritice panujícího stavu justice...
26.10.2017 11:11

Velmi příznivá informace pro českou justici

   Pro českou justici je to bezpochyby velmi příznivá informace, pokud ve zprávě BIS za rok 2016 zde:  http://kuc.cz/z7vtzj se již o ní neobjevují negativní poznatky, jako tomu bylo např. ve Zprávě BIS za rok 2010. http://kuc.cz/vl2toc.  
26.10.2017 00:11

Andrej Babiš : Sen o spravedlnosti

„Poctivější soudci   Slyšel jsem odhad, že ze tří tisíc soudců, které máme, je asi stovka nepoctivých. Nevím, žádná oficiální statistika samozřejmě neexistuje, ale taky si myslím, že většina soudců hraje fér. To ale neznamená, že 2900 jich je bezvadných a zrovna ten váš případ...
26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy