Archiv článků

21.06.2017 15:13

Nejvyšší soud má aktualizovat Metodiku. Skutečně Nejvyšší soud?

    Web Česká justice dnes přinesl informaci, že „Nejvyšší soud připravuje aktualizaci metodiky pro odškodňování nemajetkové újmy na zdraví, kterou zveřejnil v roce 2014 v návaznosti na nový občanský zákoník. Na odborné konferenci v Brně to dnes řekl předseda soudu Pavel Šámal, poukázal...
20.06.2017 00:41

profesor Karel Eliáš hodnotí soudce NS z pohledu výkladu a aplikace NOZ

"LN Nakolik se s novým kodexem sžil Nejvyšší soud?    Je to podobné jako v nižších instancích. Někteří soudci jsou vzdělaní a inovativní, jiní nevybočí ze svých vyjetých kolejí. Také na Nejvyšším soudu jsou některé senáty výborné a snaží se duši zákoníku pochopit a přijmout. Oceňuji...
15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...
15.06.2017 09:32

K odnětí věci původnímu odvolacímu senátu (soudci) Nejvyšším soudem

K odnětí věci původnímu odvolacímu senátu (soudci) Nejvyšším soudem K aktivní legitimaci vedlejšího účastníka podat ústavní stížnost směřující proti rozhodnutí dovolacího soudu o odnětí věci zákonnému soudci (odvolacímu senátu).   § 243e odst. 3 o. s. ř....
09.06.2017 08:52

Karel Eliáš: Soudci by neměli psát zákony

  Prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš, hlavní autor nového občanského zákoníku (byl vedoucím rekodifikační komise pro přípravu nového občanského zákoníku):      "Vždy jsem říkal, že soudci by měli být slyšet při přípravě zákonů, které se týkají jejich práce. Neměli by je...
07.06.2017 18:11

Práce na věcném záměru nového civilního řádu soudního pokračují

Podle Ministerstva spravedlnosti (Msp) v současné době probíhají přípravné práce na věcném záměru civilního řádu soudního („c. ř. s.“), přičemž je očekáváno dokončení pracovní verze (http://kuc.cz/ks4vpv).   K vytvoření věcného záměru c. ř. s. byla Msp vytvořena pracovní skupina...
07.06.2017 16:12

Reakce na kritiku Michala Králíka k rozhodnutí NS sp. zn. 30 Cdo 789/2016

    Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 789/2016, zaujal a odůvodnil právní názor, že došlo-li v průběhu jednoroční doby stanovené v § 3062 o. z. k porušení zákonného předkupního práva spoluvlastníka podle § 140 obč. zák. a uplatnil-li u soudu...
06.06.2017 12:10

Nejvyšší soud zveřejnil Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu

     Vedení Nejvyššího soudu dnes na internetových stránkách Nejvyššího soudu zveřejnilo Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu (dále již "Pravidla"); Pravidla jsou k nahlédnutí zde: http://kuc.cz/4cn17a       S přihlédnutím k výše uvedenému...
03.06.2017 13:27

Kteří akademici nebo právníci z mimosoudní oblasti by mohli být podle čtenářů vhodnými adepty na post kandidátů na místo soudce Nejvyššího soudu?

      Na tomto místě budu zveřejňovat názory čtenářů poukazujících na akademiky nebo právníky z mimosoudní oblasti, kteří by podle jejich názoru mohli být vhodnými adepty na post kandidátů na místo soudce Nejvyššího soudu. Při sestavě jmen a počtu nominací budu vycházet z návrhů...
02.06.2017 00:53

K problematice dovolání ve světle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a Ústavního soudu

1. Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Představuje jeden z nástrojů, jehož prostřednictvím Nejvyšší soud plní své poslání sjednocovat judikaturu obecných soudů.    2. Stávající právní...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy