Co také zaznělo na sněmu SU

10.10.2017 07:17

     * „Ve funkci prezidenta Soudcovské unie nejde o naplnění kariérních chtíčů a o to, s kolika politiky si potykáte. Ale hlavně je třeba ctít své role a nesměšovat je. Být současně prezidentem Soudcovské unie a vysokým soudním funkcionářem zkrátka není možné, je to flagrantní střet zájmů. Ani jedna z funkcí nebude řádně vykonávána.“

 

[Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu, bývalý první náměstek ministra spravedlnosti v letech 1998 až 2002, Lidové noviny, Právo a justice) 9. 10. 2017]

 

    * „Nečekal jsem, že zde uslyším předvolební projev plný útoků, narážek a výhrůžek. Volme bez předsudků, nenechme se manipulovat názory zvenčí. Nerozhodujme se podle osobních sympatií, ale podle toho, kdo toho může pro unii a celou justici udělat více.“  

 

(Tomáš Lichovník, soudce Ústavního soudu, bývalý prezident Soudcovské unie, Lidové noviny, Právo a justice) 9. 10. 2017)

 

    * „Vše, co je zdůrazňováno jako pozitiva Romana Fialy, je jistě pravda. Není to ale nic, co by unie potřebovala. Je stabilizovaná, politici i veřejnost jí naslouchají. Byl by to riskantní experiment.“

 

 [Jan Vyklický, soudce Nejvyššího správního soudu, bývalý předseda Soudcovské unie a spoluzakladatel Transparency International Česká republika, o. p. s., (datum vzniku: 11. 2. 2005), člen volebního shromáždění Transparency International Česká republika, o. p. s. - http://kuc.cz/qjjbrd]

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

03.01.2018 21:21

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka obsahující též odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu   § 157 odst. 2 o. s. ř. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod        Jde o pochybení, jestliže se odvolací soud v odůvodnění (písemného...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy