Co také zaznělo na sněmu SU

10.10.2017 07:17

     * „Ve funkci prezidenta Soudcovské unie nejde o naplnění kariérních chtíčů a o to, s kolika politiky si potykáte. Ale hlavně je třeba ctít své role a nesměšovat je. Být současně prezidentem Soudcovské unie a vysokým soudním funkcionářem zkrátka není možné, je to flagrantní střet zájmů. Ani jedna z funkcí nebude řádně vykonávána.“

 

[Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu, bývalý první náměstek ministra spravedlnosti v letech 1998 až 2002, Lidové noviny, Právo a justice) 9. 10. 2017]

 

    * „Nečekal jsem, že zde uslyším předvolební projev plný útoků, narážek a výhrůžek. Volme bez předsudků, nenechme se manipulovat názory zvenčí. Nerozhodujme se podle osobních sympatií, ale podle toho, kdo toho může pro unii a celou justici udělat více.“  

 

(Tomáš Lichovník, soudce Ústavního soudu, bývalý prezident Soudcovské unie, Lidové noviny, Právo a justice) 9. 10. 2017)

 

    * „Vše, co je zdůrazňováno jako pozitiva Romana Fialy, je jistě pravda. Není to ale nic, co by unie potřebovala. Je stabilizovaná, politici i veřejnost jí naslouchají. Byl by to riskantní experiment.“

 

 [Jan Vyklický, soudce Nejvyššího správního soudu, bývalý předseda Soudcovské unie a spoluzakladatel Transparency International Česká republika, o. p. s., (datum vzniku: 11. 2. 2005), člen volebního shromáždění Transparency International Česká republika, o. p. s. - http://kuc.cz/qjjbrd]

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy