Názory a dění kolem Metodiky k odškodňování nemajetkových újem

03.04.2016 23:48

1) http://kuc.cz/zsl60i,   kuc.cz/7dwzwf

2) http://kuc.cz/lvrhb0

3) "Pro kompletní výpočet úhrady nemajetkové újmy dle vah jednotlivých domén slouží aplikace Nejvyššího soudu ČR dostupná na portálu www.ztizeni.cz. Přístup k ní však není bezplatný, jak by se možná očekávalo, ale je podmíněn koupí certifikátu. Poškození a jejich rodinní příslušníci zde tak bez dalšího nezískají ani rámcovou představu o možné výši jejich nároku. Samotná nabídka přístupu ke zmiňované aplikaci je rozčleněna na kategorie dle typu využívajícího subjektu na soudce, soudní znalce a pracovníky komerčních subjektů, kam lze zařadit advokáty, jejichž prostřednictvím mohou dané informace zjistit i poškození." (Měštěcká Irena, Důkazní břemeno ve sporech o náhradu škody, Diplomová práce, Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, 2015)

4) http://kuc.cz/rnue0d, http://kuc.cz/0akm15

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy