K postupu soudu při zjištění, že převodní smlouva byla uzavřena jiného dne, než je uvedeno ve smlouvě

10.06.2010 12:02

     § 44 obč. zák.

     § 46 odst. 1, 2 obč. zák.

 

          Je-li zpochybněn časový okamžik (datum) uzavření převodní smlouvy, pak je třeba objasnit, zda účastníci jiného dne v přítomnosti uzavřeli tuto smlouvu anebo zda k uzavření smlouvy došlo v jejich nepřítomnosti, a pokud ano, pak kdo vůči komu byl navrhovatelem a kdo zase adresátem návrhu (oblátem), a zda, a pokud ano, tak kdy došel podepsaný (akceptovaný) návrh smlouvy jejímu navrhovateli. Přitom z hlediska právní perfekce převodní smlouvy není obligatorní zjištění (přesných) časových okamžiků uvedených právně významných okolností, nýbrž skutkové zjištění, že k těmto právně významným okolnostem vůbec došlo (tj. že byly splněny projevy učiněného návrhu smlouvy, jeho akceptace, jakož i oznámení o akceptaci, pokud byla smlouva uzavírána mezi nepřítomnými účastníky).

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2010, sp. zn. 30 Cdo 1244/2009, in http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/998321DB508CCC8DC125773D0045A90C?openDocument

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy