Zelená kniha justice (již) známá

22.06.2016 23:05

Dne 2. 6. t. r. jsem na svém blogu napsal:

   "17. ledna t. r. jsem na těchto svých stránkách napsal:


"O tzv. Bílé knize justice, kterou měl tento týden představit ministr spravedlnosti Robert Pelikán členům českého zákonodárného sboru, píše např. server Česká justice zde: http://kuc.cz/xvtydc. Problémem je, že tento materiál zatím (např. řadovým soudcům) není k dispozici. Za sebe to mohu potvrdit, neboť v pátek jsem z Msp obdržel strohou odpověď: "Bílá kniha justice ještě není dokončena, vyčkejte prosím, až bude dodělána." Takže některé média již disponují informací o zpracovaní (vím já, zda pouze části) onoho materiálu a (nejen odborná) veřejnost zatím nemá možnost do tohoto materiálu nahlédnout. Přitom by stačilo tento materiál anebo jeho část, když už jej prezentují i některá média, publikovat. Asi na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Tento způsob (ne)prezentace prostě nechápu." (viz http://kuc.cz/qkxqg9)


     Dnes kupř. zde: http://kuc.cz/a9wpd7 anebo zde: http://kuc.cz/d74ce5 byla sdělena informace, že Nejvyšší soud zpracoval "Zelenou knihu justice", kterou zaslal Ministerstvu spravedlnosti a ČTK. Na internetových stránkách Nejvyššího soudu jsem do dnešního dne uvedený materiál nezaznamenal a jako soudce tohoto soudu jsem neměl možnost do tohoto materiálu nahlédnout. Tak aspoň, že některá média tento materiál mají k dispozici a mohou psát o jeho obsahu."


    Tento týden jsem z Ministerstva spravedlnosti obdržel Zelenou knihu justice, takže nyní se lze s jejím obsahem seznámit: Zelená kniha justice.pdf (6670855)

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

03.01.2018 21:21

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka obsahující též odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu   § 157 odst. 2 o. s. ř. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod        Jde o pochybení, jestliže se odvolací soud v odůvodnění (písemného...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy