Zelená kniha justice (ne)známá

02.06.2016 18:17

   17. ledna t. r. jsem na těchto svých stránkách napsal:

"O tzv. Bílé knize justice, kterou měl tento týden představit ministr spravedlnosti Robert Pelikán členům českého zákonodárného sboru, píše např. server Česká justice zde: http://kuc.cz/xvtydc. Problém je, že tento materiál zatím (např. řadovým soudcům) není k dispozici. Za sebe to mohu potvrdit, neboť v pátek jsem z Msp obdržel strohou odpověď: "Bílá kniha justice ještě není dokončena, vyčkejte prosím, až bude dodělána." Takže některé média již disponují informací o zpracovaní (vím já, zda pouze části) onoho materiálu a (nejen odborná) veřejnost zatím nemá možnost do tohoto materiálu nahlédnout. Přitom by stačilo tento materiál anebo jeho část, když už jej prezentují i některá média, publikovat. Asi na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Tento způsob (ne)prezentace prostě nechápu." (viz http://kuc.cz/qkxqg9)

     Dnes kupř. zde: http://kuc.cz/a9wpd7 anebo zde: http://kuc.cz/d74ce5 byla sdělena informace, že Nejvyšší soud zpracoval "Zelenou knihu justice", kterou zaslal Ministerstvu spravedlnosti a ČTK. Na internetových stránkách Nejvyššího soudu jsem do dnešního dne uvedený materiál nezaznamenal a jako soudce tohoto soudu jsem neměl možnost do tohoto materiálu nahlédnout. Tak aspoň, že některá média tento materiál mají k dispozici a mohou psát o jeho obsahu.


Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy