Jak se má soudce vyjadřovat k vlastním rozhodnutím aneb zajímavá konference v Olomouci

22.09.2011 23:16

    Nepochybně obsahově velmi zajímavou konferenci pořádá dne 19. října t. r. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pod názvem Nestrannost aneb Otázky, které si klade dobrý soudce. Pro účastníky (hlavně soudce) konference může být informačně podnětné kupř.  vystoupení soudce Krajského soudu v Praze JUDr. Vojtěcha J. Cepla ml. k problematice "Soudce a média." Soudce Cepl by se měl ve svém příspěvku (podle obsahu konference) věnovat žhavým tématům, jako je "vyjádření soudce k vlastním rozhodnutím do médií, pořádání tiskových konferencí po vydání důležitých rozhodnutí, míra kritiky vlastního soudu, soukromé blogy soudců." Téma "pohyb mezi právními povoláními" si zase zvolila soudkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, která nedávno poskytla rozhovor Lidovým novinám. V něm paní soudkyně také odpovídala na otázku, za jakých okolností vstupovala do justice:

    " LN Jak se  stalo, že jste byla vybrána na Nejvyšší správní soud?

To přesně nevím.

* LN Počkejte, přece s vámi někdo z ministerstva mluvil? Nebo předseda soudu Josef Baxa?

Asi to bylo rozhodnutí předsedy. Nekonalo se  ale žádné formalizované výběrové řízení; i ministr Pospíšil mě znal z legislativní rady vlády Počátek byl myslím po jedné konferenci Nejvyššího správního soudu, kdy se mě Josef Baxa a Iva Brožová zeptali, jestli by mě zajímala práce soudce. Řekla jsem tehdy, že je pro mě tím nejvyšším, čeho může právník dosáhnout. Bylo štěstí, že už to bylo kolem mé čtyřicítky, protože před tím jsem se na to osobně ještě necítila (z čehož nevyvozuji žádné pravidlo ohledně věku, byl to můj osobní postoj). Z mého pohledu bylo jednodušší být advokátem nebo akademikem: víte, na čí straně stojíte, anebo otvíráte problémy, ale nemusíte je rozseknout.

* LN A pak jste absolvovala osobní pohovor?

Ne, na Nejvyšším správním soudu jsem pouze odevzdala životopis, seznam publikací a motivační dopis. Asi rok se  nedělo nic. Pak mi zavolali, jestli budu mít za měsíc čas na jmenovací ceremoniál u prezidenta.

* LN To je tajemné jak výběr do kouzelnické školy v Bradavicích. Myslíte, že to tak má fungovat?

Ne. Ale ani netvrdím, že mám přesný návod, jak by měl výběr soudců probíhat." (https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kcLwj2Kh528J:https://www.cak.cz/scripts/detail.php%3Fid%3D7067+rozhovor+se+soudkyn%C3%AD+Kate%C5%99inou+%C5%A0im%C3%A1%C4%8Dkovou&hl=cs&rls=com.microsoft:cs:IE-SearchBox&rlz=1I7SUNA_cs&prmd=ivns&strip=1) https://www.komunistickepravo.cz/autori/

https://www.nssoud.cz/JUDr-Katerina-Simackova-Ph-D-1966-/artphoto/523?menu=201

K popsanému "mechanismu" výběru soudce je vhodné si uvedenou problematiku připomenout  kupř. i zde:

https://www.lidovky.cz/soudci-kritizuji-nepruhledny-vyber-novacku-fm5-/ln_domov.asp?c=A100115_213807_ln_domov_ani

https://www.unieasistentu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=8

https://vrcha.webnode.cz/news/jeste-k-vyberu-soudcovskych-kandidatu/

https://vrcha.webnode.cz/news/obavy-z-klientelismu-pri-vyberu-statnich-zastupcu-a-soudcu-/

https://www.czsk.net/svet/clanky/publicistika/sudcavek.html

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy