K (ne)dovolené činnosti osoby (jinak vykonávající funkci soudce) v občanském sdružení

11.08.2011 21:46

     V nedávné době, v souvislosti s níže  publikovaným článkem, jsem byl dotazován na svou dřívější činnost v občanských sdruženích v Děčíně. Abych nebyl v budoucnu obtěžován podobnými dotazy, zcela odkazuji na publikované materiály např. zde:  https://www.justicetv.cz/mozaika/cteni3.htm, kde je obsažen i názor (tehdejšího i nynějšího) ministra spravedlnosti pana Jiřího Pospíšila, který mj. uvedl:

    „Zákon sice soudci výslovně nezakazuje být členem občanského sdružení, kvalita tohoto členství však již zákonem regulována je. Znamená to tedy, že soudce by, pokud již je členem určitého sdružení, měl vystupovat pouze jako řadový člen a neměl by již jednat za sdružení na veřejnosti

jakožto … jeho představitel. Problematické se jeví i poskytování právních služeb pro sdružení, neboť se soudce vystavuje nebezpečí, že zájmy, které prosazuje, se mohou stát příčinou soudních sporů...“ 

    V této souvislosti jsem byl upozorněn na diplomovou práci v r. 2008 tehdejší studentky Právnické fakulty MU v Brně Jany Skopalové, která se věnovala problematice „Soudcovská profese z pohledu forenzní psychologie a práva“, a jež v této práci „zhodnotila“ uvedenou problematiku takto: „Obecně s ministrem souhlasím. (I když jinak se mi příčí představa toho, že soudce, i když dobrovolně, informuje o svých aktivitách ministra spravedlnosti, a ten zase vyjadřuje svůj právní názor soudci. Zde by se dle mého názoru plně osvědčil etický kodex – viz níže, příp. nejvyšší soudcovská rada.) (in https://is.muni.cz/th/81660/pravf_m/DiplomovaPrace.pdf). Jako soudce musím být zdrženlivý a tak, a ač bych rád (nejen) jmenované osvětlil jisté souvislosti kauzy tzv. Děčínského přivaděče, v zásadě tento můj osobní dvouletý „boj“ (nejen) se stavební lobby (https://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP072) musím přejít pouhým konstatováním, že nebýt toho, co začalo v r. 2006 a čeho všeho jsem byl svědkem, z Děčína bych se s rodinou nikam nestěhoval a nabídku stáže u jiného soudu bych s poděkováním odmítl.

      Ale zpět k činnosti soudce v občanských sdruženích. Jde o problematiku složitou a skutečně bude záležet na konkrétních okolnostech, které budou provázet činnost osoby, jež vykonává funkci soudce, v příslušném občanském sdružení. Je třeba také zohlednit, že některá občanská sdružení hospodaří s nezanedbatelnými finančními prostředky (majetkem) a tudíž činnost soudce ve statutárním orgánu takového sdružení je vskutku problematická. Povětšinou ovšem občanská sdružení jsou nemajetná. Významná bude také činnost toho které sdružení, ve kterém má být osoba (jinak) vykonávající funkci soudce, činná. Problematická by pochopitelně byla participace ve sdružení zabývající se např. „právním servisem“ atd. Někteří kolegové se ovšem věnují záslužné činnosti – viz např. zde: https://www.bkb.cz/o-nas/zakladni-udaje-o-organizaci/zakladni-udaje/ , takže je opravdu někdy velmi nesnadné dohledat onu dovolenou (přípustnou) hranici participace osoby (jinak vykonávající funkci soudce) v občanském sdružení. 

       Dotazy týkající se mé činnosti v občanském sdružení zřejmě inicioval článek zde: https://www.euro.cz/detail.jsp?id=6366 , jež zase souvisí s věcí popsanou zde: https://www.bohemianspraha.cz/LinkClick.aspx?fileticket=wa5BYUa3sb8%3d&tabid=56&mid=384&language=cs-CZ  Na tomto posledním odkazu lze také zjistit aktuální stanovisko pana ministra Pospíšila k činnosti soudce v občanském sdružení, z jehož obsahu je zřejmé, že je v zásadě stejné, jaké pan misnistr zaujal v mém případě.

      Tyto informace mohou být inspirující pro další soudce, kteří jsou anebo zvažují stát se "aktivními" členy v občanských sdruženích.

 

 

 

 

 

 

Další odkazy:

https://www.transparency.cz/doc/justice_sbornik.pdf

https://old.transparency.cz/pdf/registr_zajmu.pdf

https://portal.justice.cz/justice2/Soud/soud.aspx?j=17&o=7&k=4388&d=167989 (kliknout na program)

https://old.transparency.cz/index.php?lan=cz&id=3

https://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=70655&tmplid=1292

https://nv.fotbal.cz/cmfs/komise/arbitrazni-komise/index.php

 https://nv.fotbal.cz/assets/cmfs/komise/arbitrazni-komise/zasedani_27._06._2013.doc

https://www.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=71430

https://ona.idnes.cz/foto.aspx?r=spolecnost&c=A110210_120217_spolecnost_ves&foto=DRP392700_IMG_3195_pprez.jpg

https://www.hattrick.cz/?p=39079

https://zpravy.tiscali.cz/pusobeni-elitnich-soudcu-v-cmfs-hrozi-stretem-zajmu-proto-skonci-87198

https://www.fotbal-katovice.cz/z_prilohu.php?zobid=&zobtype=application/pdf&zobfile=./attachment/20110209151608181216920.pdf

 https://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/911-otevreny-dopis-vaclavu-klausovi-treti-sila-ovladla-ceskou-republiku.aspx

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy