K postupu soudu při zjištění, že převodní smlouva byla uzavřena jiného dne, než je uvedeno ve smlouvě

10.06.2010 12:02

     § 44 obč. zák.

     § 46 odst. 1, 2 obč. zák.

 

          Je-li zpochybněn časový okamžik (datum) uzavření převodní smlouvy, pak je třeba objasnit, zda účastníci jiného dne v přítomnosti uzavřeli tuto smlouvu anebo zda k uzavření smlouvy došlo v jejich nepřítomnosti, a pokud ano, pak kdo vůči komu byl navrhovatelem a kdo zase adresátem návrhu (oblátem), a zda, a pokud ano, tak kdy došel podepsaný (akceptovaný) návrh smlouvy jejímu navrhovateli. Přitom z hlediska právní perfekce převodní smlouvy není obligatorní zjištění (přesných) časových okamžiků uvedených právně významných okolností, nýbrž skutkové zjištění, že k těmto právně významným okolnostem vůbec došlo (tj. že byly splněny projevy učiněného návrhu smlouvy, jeho akceptace, jakož i oznámení o akceptaci, pokud byla smlouva uzavírána mezi nepřítomnými účastníky).

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2010, sp. zn. 30 Cdo 1244/2009, in https://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/998321DB508CCC8DC125773D0045A90C?openDocument

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)