Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil k prověřování policie ohledně zakoupení objektu ve Vidnavě

27.03.2012 07:11

   Podle Aktuálně.cz Policie ČR prověřuje okolnosti  v souvislosti se zakoupením bývalého kněžského semináře ve Vidnavě (https://www.vidnava.cz/index.php?option=com_resource&controller=article&article=18&category_id=52&Itemid=15), z něhož se měl stát detenční ústav a státu měla být údajně způsobena škoda ve výši 29 milionů korun. K tomuto případu a prověřování ministr Pospíšil mj. uvedl: ""Koupě byla doporučena výběrovou komisí, které předsedala státní zástupkyně Lenka Bradáčová." (zdroj: https://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=738795) JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., je náměstkyní krajského státního zástupce v Ústí nad Labem, poradkyní ministra spravedlnosti ( https://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=3894&d=115585) a prezidentkou Unie státních zástupců (https://www.uniesz.cz/organy-vykonny-vybor).

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy