Náměstek ministra spravedlnosti František Korbel: S dalšími kolegy připravuji komentář nového OZ a vznik nové soukromé právnické fakulty

21.08.2011 18:32

 

    "Na ministerstvu teď dokončujeme přijetí nového občanského zákoníku. Tomuto tématu se chci po odborné stránce věnovat a spolu s autory tohoto zákona k němu připravujeme velký knižní komentář. S profesorem Eliášem a několika dalšími bývalými pedagogy plzeňské právnické fakulty připravujeme také vznik nové právnické fakulty, která by měla být první soukromou právnickou fakultou v republice se sídlem v Praze".

Táborský deník - https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/nejvyssi-zastupitel-podal-rezignaci20110809.html

Úvaha doc. Kindla: https://www.dockindl.cz/uvahy_doznani.php

Další zdroje: https://www.parlamentnilisty.cz/kraje/jihocesky/205225.aspx

 https://strana.zeleni.cz/1606/clanek/frantisek-korbel-by-mel-obsadit-post-predsedy-legislativni-rady/

https://www.rozhlas.cz/zpravy/spolecnost/_zprava/873459

https://m.ceskapozice.cz/domov/veda-vzdelavani/docent-kindl-se-smeje-uprk-z-plzenskych-prav-zacina

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy