Jmenování nových soudců

03.10.2011 23:07

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

 

 

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 13. července 2011 č. 526

 

ke kandidátům do funkcí soudců

 

 

 

             Vláda   

 

             doporučuje předsedovi vlády, aby spolupodepsal rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování kandidátů, uvedených v příloze tohoto usnesení, do funkcí  soudců.

 

 

 

Provede:

předseda vlády

 

 

 

 

 

 

Předseda vlády

 

RNDr. Petr Nečas, v. r.

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

 

                                                                              Příloha

                                                                              k usnesení vlády

                                                                              ze dne 13. července 2011 č. 526

 

 

 

I. Obvod Krajského soudu v Praze         

 

1. justiční čekatelé 

 

a) Mgr. Anna Ryšánková

    Okresní soud Praha - západ

 

b) Mgr. Tomáš Behr

    Okresní soud v Benešově

 

 

2. kandidáti z jiné právní praxe

 

a) JUDr. Mgr. Jiří Wažik

    Okresní soud Praha - východ

 

 

II. Obvod Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

1. justiční čekatelé 

 

a) Mgr. Pavel Freibert

    Okresní soud v Českém Krumlově

 

 

III. Obvod Krajského soudu v Plzni     

 

1. justiční čekatelé 

 

a) Mgr. David Kotrbatý

    Okresní soud Plzeň - město

 

 

2. kandidáti z jiné právní praxe

 

a) Mgr. Karolina Tolarová

    Okresní soud Plzeň - jih

 

 

 

IV. Obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

1. justiční čekatelé 

 

a) Mgr. Ing. Monika Fraňková 

    Okresní soud v Ústí nad Labem

 

b) JUDr. Jana  Švorčíková

    Okresní soud v České Lípě

 

c) Mgr. Lucie Homolková

    Okresní soud v České Lípě

 

d) JUDr. Štěpán Klapka

    Okresní soud v Děčíně

 

e) Mgr. Jaroslav Kneř

    Okresní soud v Jablonci nad Nisou

 

 

2. kandidáti z jiné právní praxe

 

a) Mgr. Miluše Garabášová

    Okresní soud v Děčíně

 

b) JUDr. Petr Černý, Ph.D.

    Krajský soud v Ústí nad Labem

 

c) Mgr. Tomáš Machytka

    Okresní soud v Lounech

 

d) Mgr. Bc. Jana Satrapová

    Okresní soud v Litoměřicích

 

e) Mgr. Jana Benešová

    Okresní soud v Mostě

 

f) Mgr. Jaroslav Malchus

    Okresní soud v Teplicích

 

g) Mgr. Iva Černá

    Okresní soud v Ústí nad Labem

 

 

Soudci

Soudci jmenovaní prezidentem republiky

Pravomoc prezidenta republiky jmenovat soudce a z nich předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu vyplývá z Ústavy České republiky. Aktuální informace o jejich zařazení má k dispozici Ministerstvo spravedlnosti.

19. 7. 2011

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval v úterý dne 19. července 2011 na Pražském hradě osmnáct nových soudců obecných soudů, kteří složili do jeho rukou předepsaný slib.

Seznam nově jmenovaných soudců

Mgr. Anna Ryšánková
Okresní soud Praha – západ

Mgr. Tomáš Behr
Okresní soud v Benešově

JUDr. Mgr. Jiří Wažik
Okresní soud Praha – východ

Mgr. Pavel Freibert
Okresní soud v Českém Krumlově

Mgr. David Kotrbatý
Okresní soud Plzeň – město

Mgr. Karolina Tolarová

Okresní soud Plzeň – jih

Mgr. Ing. Monika Fraňková
Okresní soud Ústí nad Labem

JUDr. Jana Švorčíková
Okresní soud v České Lípě

Mgr. Lucie Homolková
Okresní soud v České Lípě

JUDr. Štěpán Klapka
Okresní soud v Děčíně

Mgr. Jaroslav Kneř
Okresní soud v Jablonci nad Nisou

Mgr. Miluše Garabášová
Okresní soud v Děčíně

JUDr. Petr Černý, Ph.D.
Krajský soud v Ústí nad Labem

Mgr. Tomáš Machytka
Okresní soud v Lounech

Mgr. Bc. Jana Satrapová
Okresní soud v Litoměřicích

Mgr. Jana Benešová
Okresní soud v Mostě

Mgr. Jaroslav Malchus
Okresní soud v Teplicích

Mgr. Iva Černá
Okresní soud v Ústí nad Labem

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy