Odkazy na internetové stránky

16.04.2010 22:27

INSTITUCE: 

 

Ústavní soud ČR – rozhodnutí

https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

 

Evropský soud pro Lidská práva - https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx

 

EUR – LEX https://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

 

https://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs

 

 Soudní dvůr Evropské unie https://curia.europa.eu/

 

Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz/

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky

https://www.supcourt.gov.sk/

  

Ústavný súd Slovenskej republiky - https://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1278026

 

Odkazy na instrukce Msp atd.:

 

* Instrukce Msp č. j. 13/2008-SOSV-SP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněná pozdějších předpisů: https://eudeska.justice.cz/Lists/EUD/Attachments/1321/MSP-98_2018-OSV-OSV%20-%20příloha%2001.pdf

 

* Instrukce Msp č. j. 286/2011-OT0OSV, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

https://eudeska.justice.cz/Lists/EUD/Attachments/1321/MSP-98_2018-OSV-OSV%20-%20příloha%2002.pdf

 

 

 

SOUKROMÉ STRÁNKY: 

* soudci: 

- stránky soudce Nejvyššího soudu ČR dr. M. Králíka, Ph.D.

https://www.iudexportal.cz/

 

- soudcovské právo - https://soudcovskepravo.blogspot.cz/

 

    - Za otvorenú justíciu:  https://www.sudcovia.sk

 

     - Otvorené právo: https://www.otvorenepravo.sk/temy

 

* publikování judikatury, odborných článků a další aktivity v oblasti práva

 

https://www.epravo.cz/

 

https://www.profipravo.cz/

- Právní prostor - https://www.pravniprostor.cz/

- Akademie samospráv - https://akademiesamosprav.cz

 

* soukromý web věnovaný veřejným zakázkámwww.verejnezakazkyblog.cz/

   

Zajímavé odkazy: https://kuc.cz/8rgy6l

                          https://kuc.cz/5qllzu

 

Osobnosti Moravy - osobnosti-moravy.eu/

                         

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)