Další selhání NOZ

15.04.2014 00:10

 Nedávno si místopředseda NS Roman Fiala postěžoval na špatně zpracovanou část dědického práva v novém občanském zákoníku (http://kuc.cz/gq59vz). Ještě větší kritika však zaznívá z nyní publikované Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (http://kuc.cz/rvn5qs). Ve snaze zamezit právnímu chaosu a nepředvítalenosti v rozhodovací praxi je odborné veřejnosti předkládána zmíněna metodika, která ve svém úvodu kritizuje NOZ nad úrovní zpracování právní úpravy dané materie. A tak jestliže NOZ směřoval k tomu, že postačí tak sloužitou materii, jako je  náhrada nemajetkové újmy na zdraví, upravit způsobem, jenž byl nakonec zpracován v NOZ, pak v předkládané metodice odborníci dospívají k jasnému závěru, že na tomto poli právní úprava dané materie v NOZ je naprosto nedostačující a nezbylo, než přistoupit ke zpracování této metodiky. 

    NOZ je nedokonalé dílo a nyní budou postupně obnažovány jeho problémy v soudní praxi, kdy soudy budou ve světle jednotlivých soudních sporů interpretovat a aplikovat novou civilní úpravu v poměrech od 1. 1. 2014. Již dosud zaznamenané problémy ovšem nepředstavují pouhé počáteční "bolesti"  při "zavádění" nového kodexu, nýbrž jsou jasným průkazem toho, že mělo být posečkáno s účinností NOZ, dokud nebudou odstraněny jeho vážné nedokonalosti. Zdá se ovšem, že převládl názor, že nedokonalosti civilního kodexu se budou nahrazovat různými metodikami, výklady či stanovisky, a postupně snad dílčími novelizacemi. V tomto směru budeme nepochybně zahlceni informacemi a je otázkou, zda takový přístup k úpravě, výkladu a aplikaci právních norem soukromého práva, je ten správný. Svůj názor na tuto věc jsem vyslovil opakovaně již v minulosti (http://kuc.cz/c8dt3chttp://kuc.cz/7ucnrvhttp://kuc.cz/9o3mbjhttp://kuc.cz/jdbflk).

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy