Dnešní jmenování soudců

18.09.2019 16:29

Dnes ve 14.00 hod. prezident republiky Miloš Zeman jmenoval do funkce předsedy Vrchního soudu v Olomouci  JUDr. Václava Čapku a dále soudce obecných soudů.

 

Již v předchozí době jsem poukazoval na nedostatek spočívající v nepochopitelném nezveřejňování seznamu kandidátů na soudce. Viz mé předchozí příspěvky zde: 

 

Proč Msp nezveřejňuje kandidáty na soudce?

04.01.2018 05:46

    Zatímco na stránkách Ministerstva spravedlnosti (https://justice.cz) lze získat informace např. o výtěžku z loňského vánočního večírku pro Člověka v tísni, nebo o proběhnuvších dnech restorativní justice, a celou řadu jiných (možná pro někoho i zajímavých) věcí, podstatnou informaci, a to nejen pro soudce, ale především pro občanskou veřejnost, jako je např. seznam kandidátů, které ministr spravedlnosti Robert Pelikán za své ministerstvo předložil tuto středu k projednání vládě ČR (https://kuc.cz/7t1qc5), na těchto stránkách nenalezneme. Nechápu to. Neustále se Msp zasazuje o zprůhlednění své činnosti, vytváří se Bílé či Zelené knihy justice, tvoří se různá pravidla pro výběr soudcovských kandidátů, ale podstatná informace, kdo byl vlastně nominován na post soudcovského kandidáta, prostě zveřejněna není, přičemž oficiálně se o takovém seznamu kandidátů dozvíme až ze stránek prezidenta ČR (https://hrad.cz), respektive ex post si můžeme přečíst, koho vlastně pan prezident jmenoval soudcem.

 

 

     Namátkou již v roce 2012 jsem o tomto problému kriticky psal na svých stránkách zde:https://kuc.cz/tn3jt3, a ač jsem v tomto směru dával podnět i na Msp, aby se konečně pravidelně zveřejňoval seznam soudcovských kandidátů, tak dosud ke změně nedošlo, neboť stále převládá praxe, že Msp seznam soudcovských kandidátů nezveřejňuje.

 

     Pouze pro předplatitele zde: https://kuc.cz/73roy2 je možné (za úplatu - viz info zde: https://kuc.cz/xfwrz8) zjistit aktuální seznam kandidátů na soudce.

 

     Připadá Vám tento systém souladný s právem občanské veřejnosti na informování o zásadních věcech (jako jsou např. kandidáti na soudce)? Já se domnívám, že podobné informace by měly být zveřejněny na internetových stránkách Msp. Není přece žádný důvod nezveřejňovat kandidáty, kteří z pohledu Msp prošli přísným výběrem a jsou ministrem spravedlnosti navrhováni na post soudce.

 

Ministerstvo nezveřejňuje kandidáty na soudce

11.1.2018 - Právo (Publicistika)

Na stránkách ministerstva spravedlnosti lze získat informace například o výtěžku z loňského vánočního večírku pro Člověka v tísni nebo o proběhnuvších dnech restorativní justice a celou řadu jiných (možná pro někoho i zajímavých) věcí.
Avšak podstatnou informaci, a to nejen pro soudce, ale především pro občanskou veřejnost, jako je např. seznam kandidátů, které ministr spravedlnosti Robert Pelikán za své ministerstvo minulou středu předložil k projednání vládě ČR, na těchto stránkách nenalezneme. Nechápu to. Ministerstvo se neustále zasazuje o zprůhlednění své činnosti, vytvářejí se Bílé či Zelené knihy justice, tvoří se různá pravidla pro výběr soudcovských kandidátů, ale podstatná informace, kdo byl vlastně nominován na post soudcovského kandidáta, prostě zveřejněna není. Ofi ciálně se o takovém seznamu kandidátů dozvíme až ze stránek prezidenta České republiky, respektive ex post si můžeme přečíst, koho vlastně pan prezident jmenoval soudcem. Namátkou již v roce 2012 jsem také já o tomto problému kriticky psal na svých stránkách, a ač jsem v tomto směru dával podnět i na ministerstvo spravedlnosti, aby se konečně pravidelně zveřejňoval seznam soudcovských kandidátů, tak dosud ke změně nedošlo.
Stále tedy převládá praxe, že ministerstvo seznam soudcovských kandidátů nezveřejňuje.
Pouze pro předplatitele jistého právnického webu je možné za úplatu zjistit aktuální seznam kandidátů na soudce. Připadá vám tento systém souladný s právem občanské veřejnosti na informování o zásadních věcech (jako jsou např. kandidáti na soudce)?
Já se domnívám, že podobné informace by měly být zveřejněny na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Není přece žádný důvod nezveřejňovat kandidáty, kteří z pohledu ministerstva prošli přísným výběrem a jsou ministrem spravedlnosti navrhováni prezidentu ČR na post soudce.

***

Oficiálně se o takovém seznamu kandidátů dozvíme až ze stránek prezidenta ČR

 

Uplynulo několik let a situace je stále stejná - Msp kandidáty na soudce nezveřejňuje, což je (nejen) z mého pohledu chyba. Nejen seznam kandidátů, ale také jejich stručný profesní životpis by měl být veřejně přístupný. Není snad třeba dodávat, proč by tomu tak mělo být v poměrech demokratického právního státu. 

 


Seznam nově jmenovaných soudců obecných soudů dne 18. 9. 2019: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-jmenoval-predsedu-vrchniho-soudu-a-soudce-obecnych-soudu-15010#from-list


Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)