Tisk: Práva v Plzni by měla skončit, v Praze se zase pracuje na vzniku nové (soukromé) právnické fakulty

02.02.2012 14:52
V loňském roce náměstek ministra spravedlnosti dr. František Korbel v rozhovoru pro Táborský deník mj. uvedl:
 

  "Na ministerstvu teď dokončujeme přijetí nového občanského zákoníku. Tomuto tématu se chci po odborné stránce věnovat a spolu s autory tohoto zákona k němu připravujeme velký knižní komentář. S profesorem Eliášem a několika dalšími bývalými pedagogy plzeňské právnické fakulty připravujeme také vznik nové právnické fakulty, která by měla být první soukromou právnickou fakultou v republice se sídlem v Praze".

Táborský deník - https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/nejvyssi-zastupitel-podal-rezignaci20110809.html

https://vrcha.webnode.cz/news/namestek-ministra-spravedlnosti-frantisek-korbel-s-daksimi-kolegy-pripravuji-komentar-noveho-oz-a-vznik-nove-soukrome-pravnicke-fakulty/

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/139856-nova-soukroma-prava-v-praze-chysta-je-byvaly-prodekan-z-plzne-elias/

 

    Dne 16. 1. 2012 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky sdělila, že "v návaznosti na uzavření pracovního poměru s prof. Eliášem a prof. Válkovou (od 1. října 2011) podpořila svoji dosavadní výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti založením Centra vědecké a výzkumné činnosti. V rámci Centra probíhá nejdůležitější tvůrčí činnost v oblasti soukromého práva v ČR....Činnost centra má významně pomoci rozvoji plánovaného magisterského studijního programu v oboru Právo."

zdroj: https://www.vsmie.cz/veda-a-vyzkum/centrum-vedecke-a-vyzkumne-cinnosti

 

   Zde je tisková zpráva Akreditační komise "k Fakultě právnické Západočeské univerity v Plzni":

Tisková zpráva Akreditační komise k Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni

Akreditační komise projednala na svém zasedání ve dnech 30. ledna – 1. února 2012 žádost Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni o prodloužení platnosti akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ a přijala následující závěry:

Přestože Akreditační komise opakovaně upozorňovala na přetrvávající závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu, nedošlo na Fakultě právnické ke zlepšení stavu, nebo alespoň k vytvoření předpokladů pro pozitivní rozvoj v blízké budoucnosti. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni nedokázala vytvořit stabilní jádro vlastních akademických pracovníků s odpovídající kvalifikací a odbornou činností. Za poslední období se personální situace ještě výrazně zhoršila. Současná podoba personálního zabezpečení nevytváří podmínky pro kvalitní vzdělávací činnost v magisterském studijním programu „Právo a právní věda“ a předpoklad pro rozvoj fakulty. 

Za daných okolností Akreditační komise nepovažuje další uskutečňování magisterského studijního programu „Právo a právní věda“ na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni za akceptovatelné, nicméně s ohledem na stávající studenty souhlasí s prodloužením platnosti akreditace na dobu do 31. října 2012, tak aby Západočeská univerzita v Plzni mohla naplnit povinnost vyplývající z § 80 odst. 4 zákona o vysokých školách: „Vysoká škola zajistí studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole“. 

Akreditační komise současně trvá na svém návrhu z června 2011 na omezení akreditace magisterského studijního programu „Právo a právní věda“, o němž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doposud nerozhodlo.

V Benešově 1. února 2012

zdroj: https://www.akreditacnikomise.cz/cs/aktuality.html

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy