Historie nemůže vyřešit naší budoucnost, je ale velmi inspirativní

30.04.2016 10:48

   Občanský zákoník k neučtení a nepochopení

 

   "Je něco špatně, když politici zpochybňují verdikty soudů, když občanský zákoník je tak složitý, že je normálním občanem k neučtení a nepochopení...Chtěl bych parafrázovat výrok jednoho německého ústavního soudce, který by se měl vytesat přinejmenším do žuly. ‚Úroveň soudního rámce a vymahatelnosti práva přímo odpovídá intelektuální a etické vyspělosti daného národa‘. Ať si to každý přebere, jak chce."


      Růst byrokracie - počátek zkázy státu a elit aneb příklad ze starého Egypta


     "Historie nemůže vyřešit naši budoucnost, je ale velmi inspirativní v tom, že se můžeme podívat, co se stalo, jak k tomu došlo a jaký byl následný průběh. To by mělo mobilizovat náš intelekt k tomu, abychom si řekli, co můžeme udělat lépe.

     Pokud ale chcete příklad ze starého Egypta, tak jeden z důvodů, proč nastal úpadek doby stavitelů pyramid na konci třetího tisíciletí před Kristem, byl nebývalý vzestup byrokratického aparátu.

      Je to trochu paradox, protože právě tento aparát zprvu umožnil nebývalý vzestup státu, protože stál za výběrem daní, růstem vědy, předáváním informací, využíváním a přesměrováváním ekonomických zdrojů. V určitý moment ale začala byrokracie pohlcovat více, než vyprodukovala.

     Jak ubývalo zdrojů, přibývalo na kapustě slimáků. Výsledkem bylo naprosto ideální podhoubí pro růst zájmových skupin. Stát pak nebyl řízen na základě výběru lidí podle schopností, ale podle toho, zda patřili do určité rodiny nebo do zájmové skupiny, čímž vyvstala otázka týkající se legitimity vládnoucích elit. Pak vás nepřekvapí, že se ekvivalentem ministerského předsedy v Egyptě stal královský kadeřník, který měl víc informací a vlivu u dvora než ostatní."


V Evropské unii absentuje mezi občany stejná identita; i z tohoto důvodu proto nemůže být dalšími Spojenými státy


     "Těžko můžeme být dalšími Spojenými státy, když máme různě silné ekonomiky, čtyřiadvacet úředních jazyků, národní banky s vlastní politikou a lidé necítí stejnou identitu.

      Jeden příklad za všechny: v Bruselu se často stane, že vlámský taxikář nesveze Valona. To je detail, který osvětluje, proč to makro nemůže fungovat, jak by možná někdo chtěl. Ďáběl je vždy schován v detailech."

( Prof. Mgr. Mirosdlav Bárta, Dr., ředitel Egyptologického ústavu, Právo 30. 4. 2016, str, 7)Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy