Kdo naposledy odborně revidoval text nového občanského zákoníku

12.09.2013 23:10

    V souvislosti s dnešním senátním hlasováním o tzv. doprovodné legislativě nového občanského zákoníku (NOZ) se začalo spekulovat o příp. odložení NOZ. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová ovšem do této věci vnesla jasno. Pro ČTK uvedla, že "Rekodifikace soukromého práva a její účinnost není závislá na tom, zda projde či neprojde soubor doprovodných zákonů. Pouze vzniknou potíže v praxi. Nastane čas tyto potíže řešit jiným opatřením." (https://kuc.cz/wc4opr). Nejen odborná veřejnost, ale především občané tak mají opravdu poslední okamžiky k tomu, aby se seznámili s NOZ.

    Jak se uvádí na stránkách Ministerstva spravedlnosti, "návrh nového občanského zákoníku včetně zákona o obchodních korporacích byl znovu revidován v rekodifikačních komisích během podzimu 2010 a na konci tohoto roku rozeslán do meziresortního připomínkového řízení." Jednalo se o poslední revidování tohoto objemného civilního kodexu. Vzhledem k tomu, co se nyní děje a co má od nového roku v soukromoprávní sféře nastat, lze zde https://kuc.cz/v0ewbl nahlédnout do seznamu členů této rekodifikační komise, z nichž někteří již po několik měsíců předávají své bohaté zkušenosti v rámci přednáškové činnosti (např. https://kuc.cz/00anuv) a jistě budou velmi užívanými autory komentářů nového civilního kodexu (srov. např.  https://kuc.cz/ideqc7, https://kuc.cz/vbp2r5, https://kuc.cz/2f33cr, https://kuc.cz/vuyegx,https://kuc.cz/asb07n, https://kuc.cz/lzkegp, https://kuc.cz/h6apzb ). Jmenný seznam odborníků pracujících na NOZ, zařazených do minitýmů je zde: https://kuc.cz/45oexj Obdivuhodné také je, že do rekodifikačního procesu byli zapojeni i mladí právnici, z nichž mnozí byli držiteli diplomů z právnické fakulty teprve několik let.

     Školení ovšem nejsou samospásná, pokud se nejprve do hloubky nezačteme do jednotlivých paragrafů NOZ a nepochopíme smysl a dosah jeho paragrafů. Těm, kteří kritizují "čtivost" NOZ, lze snad připomenout, že podle Jazykového posudku návrhu občanského zákoníku, který dne 19. 11. 2008 pod č. j. 157/08, zpracoval Ústav pro jazyk český lze "Z jazykového hlediska...možno posuzovaný text návrhu nového občanského zákoníku celkově hodnotit v zásadě pozitivně. Základním rysem uvedeného textu je obecně dobrá srozumitelnost i pro ‚běžného‘ občana bez speciálního právního vzdělání, což je vlastnost, kterou je v kontextu (či dokonce kontrastu) jiných právních norem potřeba ocenit" (https://kuc.cz/efds8e).  A těm, kteří snad kritizují odbornou úroveň NOZ, možno  vzkázat jediné: všichni měli dostatek času na tlumočení svých věcných připomínek k návrhu NOZ a k prezentaci argumentů. V tomto případě i případné mlčení je třeba považovat za vyslovený souhlas s NOZ, neboť právě zde lze tvrdit, že "kdo mlčí, souhlasí tam, kde promluvit mohl a měl."

     Výsledkem je tedy velkolepé soukromoprávní kodifikační dílo, které - jak předpokládám - se zásadním způsobem bude všem uživatelům od 1. 1. 2014 postupně vrývat do paměti. Inu, složitá doba přináší složité věci. Hlavně, že jsme se zbavili "nevyhovujícího reliktu totalitní éry." Vždyť jak svého času pravil tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, nový občanský zákoník "je totiž zákon inspirovaný životem; člověka vnímá lidštěji a jeho život svobodněji" (https://kuc.cz/i6dfcd).

 

   

 

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy