Když se soudci vyjadřují

10.11.2017 12:45

     V posledním období jakoby se roztrhl pytel s názory některých soudců zaujímaných k různým politickým či společenským událostem. Jen hrubým výběrem zrekapitulováno: tu se někteří soudci podepisují pod prohlášení směřované ke kritice panujícího stavu justice (dokonce) v jiné zemi, tu je zase podáván názor k výkladu Ústavy a hodnotí se třeba reálná prosaditelnost určité výseče z politického programu jisté strany, tu se kritizuje počínání hlavy státu či některých stran či jejich zástupců, případně jsou vznášeny vážné pochybnosti o předchozí amnestii, anebo tu zase (v tomto případě ze slovenského prostředí) je možné zaregistrovat ostrou reakci na předchozí počínání příslušných státních orgánů (https://kuc.cz/lpqzni). A takto bych, bohužel, mohl ještě chvíli pokračovat.

     Správné to zcela určitě není. Nemělo by být také přehlíženo (alespoň to takto vnímám), že občané, daňoví poplatníci zcela jistě nechtějí, aby soudci nahrazovali svými prohlášeními to, co vlastně náleží spíše ministerstvu zahraničí, respektive vládě, či jiným státním orgánům, ale určitě ne soudcům. Anebo aby se vyjadřovali k něčemu, co možná za nějaký ten časový okamžik může být projednáváno na půdě Ústavního soudu. Neměli by ani vnášet popudlivé pochybnosti o některých dříve realizovaných aktech ze strany státu, pakliže svými poznámkami či kritikou mohou ve veřejnosti zasévat určitou nedůvěru ve fungování právního státu. Prostě soudci by měli hlavně soudit.

      

    

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)