Nejvyšší soud opouští soudce JUDr. František Balák

11.04.2012 23:10

   

    K 31. 3. tohoto roku zanikla funkce soudce JUDr. Františku Balákovi, předsedovi "vlastnického" senátu 22 Cdo Nejvyššího soudu České republiky. Na dnešním zasedání Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu předseda kolegia JUDr. František Ištvánek poděkoval kolegovi dr. Balákovi za jeho dosavadní soudcovskou činnost a popřál jmenovanému hodně štěstí v jeho další činnosti. Předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová pak vyzvedla profesní kvality kolegy dr. Baláka a jeho značný přínos v oblasti publikování judikatury.

     JUDr. František Balák zahájil svou činnost v řadách justice v říjnu 1972, kdy se stal justičním čekatelem Krajského soudu v Českých Budějovicích. Od  roku 1973 vykonával funkci soudce u Okresního soudu ve Strakonicích a od roku 1979 byl soudcem Krajského soudu v Českých Budějovicích, z toho od 1. 7. 1982 jako předseda senátu. Kromě agendy občanskoprávní odvolacího senátu vyřizoval i věci důchodové. Své  znalosti si pak v roce 1983 prohloubil stáží u tehdejšího Nejvyššího soudu ČSR. Dne 3. 9. 1990 nastoupil znovu na stáž v občanskoprávním kolegiu Nejvyššího soudu ČR. Zprvu byl zařazen do senátu vyřizujícího věci bytové a od 1. 1. 1991 pak do senátu specializovaného na vlastnické vztahy. Kromě podílu na rozhodovací činnosti  soustavně pracoval na evidenci judikatury a dokumentaci právnické literatury, zabýval se otázkami postavení soudců, správního soudnictví atd. Svou odbornou erudici a perfektní znalost judikatury posléze zúročil v projektu publikace judikatury (Soubory civilních rozhodnutí) realizovaném nakladatelstvím C. H. Beck.

     JUDr. František Balák byl velmi činným členem občanskoprávního a obchodního kolegia a na konaných veřejných zasedáních svými často kritickými připomínkami a prezentovanými právní názory podepřenými znalostí relevantní judikatury se zasazoval o věcnou diskusi nad zásadními právními tématy. Byl vynikající soudce, uznávaný kolegy i  soudci nižších stupňů. Jím vypracovaná rozhodnutí byla precizní, stručná, výstižná, přesvědčivá. O své právní názory se kolega dr. Balák dokázal podělit, naslouchal jiným, velmi rád věcně diskutoval.

     Dnešním potleskem kolegové vyjádřili úctu JUDr. Františku Balákovi, poděkovali mu za téměř 40 let jeho působení v justici  a popřáli mu na jeho nové životní dráze  hodně pohody, zdraví a tvůrčího elánu.

    

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy