Nejvyšší soud rozhodl o dovolání ve sporu o Slovanskou epopej

25.05.2018 10:19

 

 

    


Senát civilního kolegia Nejvyššího soudu v dovolacím řízení zrušil rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. dubna 2017 a především Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2017, který dovoláním napadl potomek slavného malíře Alfonse Muchy John Mucha. Kompletní znění rozsudku Nejvyššího soudu je ZDE.
Rozsudky nižších soudů přiřkly vlastnictví Slovanské epopeje hlavnímu městu Praze, což John Mucha opakovaně zpochybňoval. Nejvyšší soud oba rozsudky zrušil mj. proto, že odvolací soud, stejně jako soud prvního stupně, při rozhodování neposuzovaly obsah předmětných právních jednání doprovázejících údajné darování souboru obrazů Praze v roce 1909 a letech následujících podle tehdejších výkladových pravidel, čímž svá rozhodnutí založily na právním posouzení věci, které nemá relevantní podklad. Jestliže soudy nižších stupňů konstatovaly, že Alfons Mucha nebyl nikdy majitelem Slovanské epopeje, protože toto dílo namaloval na základě námezdní smlouvy mezi ním a mecenášem Charlesem Cranem, jenž si dílo objednal a zaplatil, pak Nejvyšší soud k tomu naopak konstatuje, že tuto skutečnost je znovu třeba posoudit.

Dospěje-li soud prvního stupně (případně odvolací soud) v dalším řízení k novému závěru, že k platnému darování, respektive příslibu daru ze strany Alfonse Muchy a jeho přijetí ze strany města Prahy nedošlo, případně, že nedošlo ani k darování Slovanské epopeje či jednotlivých obrazů cyklu Slovanská epopej Charlesem Cranem, neboť jejich vlastníkem nebyl, bude pak nezbytné si vyjasnit právní otázku, kdo byl tedy v daném rozhodném období vlastníkem Slovanské epopeje, a zda postupem času či jinou následnou právní událostí nebo právní skutečností nedošlo podle rozhodného práva ke změně vlastnictví k danému souboru obrazů. Pokud ano, pak ve prospěch koho, respektive, zda byla ke dni své smrti 14. března 1959 vlastníkem Slovanské epopeje Marie Muchová, manželka malíře Alfonse Muchy.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
25. 5. 2018

zdroj: kuc.cz/yemk61

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)