Právní sympozium 2012 (Ostrava)

10.02.2012 23:23

     Společnost Court of Industry, s. r. o., se sídlem v Ostravě (jejímž společníkem a jednatelem je Mgr. Pavel Brynda, advokátní koncipient z Advokátní kanceláře Poncza/Šrámek - https://www.poncza-sramek.cz/advokat/mgr-pavel-brynda-advokatni-koncipient) bude v letošním roce, a to ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2012, pořádat II. ročník odborné konference „Právní sympozium 2012“. Mezi přednášejícími bude např. prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr.,  hlavní autor návrhu občanského zákoníku, vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, nyní prorektor Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky (https://www.vsmie.cz/archiv-novinek/centrum-vedecke-a-vyzkumne-cinnosti), of counsel PRK Partners (https://www.prkpartners.cz/cs/lide/karel-elias/), nebo doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., rovněž vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, člen Legislativní rady vlády, of counsel PRK Partners (https://www.prkpartners.cz/cs/lide/bohumil-havel/), hlavní autor návrhu zákona o obchodních korporacích. Program sympozia je zveřejněn zde: https://www.pravni-sympozium.cz/akce/program-r110). Účastnický poplatek, doprovodný program atd. (vzhledem k době konání sympozia) budou ještě doplněny.

     Odbornému sympoziu budou předcházet tyto akce pořádané rovněž společností Court of Industry, s. r. o.:

     „Realitní obchody ve světle nového soukromého práva“ (13. 3. – 14. 3. 2012)

     „Proměny dědického práva, společného jmění manželů“ (24. 4. – 25. 4. 2012)

     „Korporační právo pod prizmatem změn právní úpravy“ (15. 5. – 16. 5. 2012)

 V loňském roce se uskutečnil první ročník odborného sympozia (https://www.pravni-sympozium.cz/akce/pravni-sympozium-ostrava) Generálním partnerem této akce byla J&T BANKA, a. s.(https://www.jtbank.cz/o-jt-bance/vedeni-banky, další partneři: https://www.pravni-sympozium.cz/akce/partneri)

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy