ústavní soudce Tomáš Lichovník: Akademici, kteří se podíleli na tvorbě NOZ, by dráhu soudce neměli začínat u Nejvyššího soudu

25.04.2017 10:27

Ústavní soudce Tomáš Lichovník se v odpovědích na otázky MF DNES vyjádřil i k problematice obsazování Nejvyššího soudu právníky z mimosoudního prostředí.

 

     K otázce možnosti, aby na post soudce Nejvyššího soudu byli jmenováni právníci, kteří dosud nesoudili:


     „Vždy jsem byl zastáncem toho, aby se justice doplňovala zvenčí. Aby přicházeli advokáti, akademici, sám jsem přišel z pozice podnikového právníka…Je velmi důležité začít na okresním soudě nebo na prvostupňovém krajském soudě a tam poznávat, o čem souzení je. Že se jedná o příběhy lidí. O to, že máme vyřešit jejich problémy. Je nesmírně důležité před sebou lidi vidět a uvědomit si, že soudy jsou tady kvůli účastníkům, kteří se na ně obracejí nebo kteří jsou naopak před soudy postaveni v trestních věcech. Okresní soudy jsou tu k nalézání práva, je to největší dřina, která v justici je, ale také přináší nejvíce zkušeností. Nezastávám názor, že by měl být Nejvyšší soud uzavřen pro každého, kdo nepřijde z „nižších pater“ justice. Ale pak to musí být naprosto výjimečná a v právnickém světě respektovaná osobnost....“  

 

     K otázce, zda by se mohli stát soudci Nejvyššího soudu právníci (akademici), kteří jsou spoluautory nového občanského zákoníku, jeho komentářů a kteří jej nyní vykládají i na různých komerčních přednáškách:


     „Říká se, že soudci nemají psát zákony, podle nichž pak budou soudit. Myslím si, že je to pravda. Soudci by měli v zákonodárném procesu hrát roli, ale toliko připomínkovou. Kvůli svým poznatkům z praxe. To, že se někdo podílel na přípravě zákona, ho nediskriminuje z toho, aby se stal soudcem. Ale je nešťastné, pokud by někdo silně spjatý s určitým předpisem začínal rovnou na Nejvyšším soudu a podával by jeho autoritativní výklad. Říkal by: Zákon má být vykládán tak a tak, protože tak jsme to mysleli, když jsme ho psali. Potlačoval by roli ostatních soudů. Nejvyšší soud má sjednocovat judikaturu na základě rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů. Je to tak důležité proto, že před prvostupňovými a odvolacími soudy se projednávají případy ze života. Tam vidíme dopad konkrétních zákonů na konkrétní situace a teprve z nich vzniká konkrétní výklad. Nemělo by to být shora.“

 

(zdroj: Představte si, že místo Ratha stojíte u soudu vy, 25. 4. 2017 - Mladá fronta DNES,  rozhovor)

 

     Prezentované názory ústavního soudce Tomáše Lichovníka mají podle mého názoru velmi silnou podporu (nejen) u soudců. Tomáš Lichovník totiž smysluplně vysvětluje, že nelze zapovídat prostupnost právníků – „nesoudců“ do justice, avšak mají-li být někteří z nich jmenováni rovnou na post soudce Nejvyššího soudu, mělo by se tak dít jen ve výjimečných případech. A o takový případ se nejedná u těch akademiků, kteří se spolupodíleli na tvorbě nového občanského zákoníku. Správně totiž autor uvádí, že by ani dosavadní činnost právníků v legislativě je neměla vylučovat z možnosti ucházet se o post soudce. Avšak není vhodné a žádoucí (přičemž Tomáš Lichovník zcela přesvědčivě vysvětluje proč), aby tyto osoby byly jmenovány rovnou soudci Nejvyššího soudu.

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy