Změny na půdě Nejvyššího soudu

17.02.2015 18:02

    Ke konci loňského opustil předčasně (v důsledku rezignace) post soudce NS JUDr. Josef Rakovský, dlouholetý řídící předseda senátu 28 Cdo. Jak je již v důsledku medializace všeobecně známo, na soudcovský mandát rezignovala také JUDr. Iva Brožová, bývalá předsedkyně NS (funkci soudkyně skončí k 30. 4. 2014). Další nemilou zprávou je, že ve funkci soudce (opět v důsledku rezignace) skončí (k 31. 3. 2015) nynější předseda senátu 26 Cdo JUDr. Vladimír Mikušek. Soudce dr. Mikušek byl "kmenovým" členem (předsedou) tzv. exekučního senátu 20 Cdo, jehož agenda se posléze rozptýlila nejprve do senátů 21 Cdo a 30 Cdo, a posléze (na místo senátu 30 Cdo) i do senátu 26 Cdo. Připomínám pamětníkům, že výrazná osoba spojená s exekučním právem a řídící předseda bývalého exekučního senátu 20 Cdo JUDr. Pavel Krbek byl v souvislosti s prvními změnami přeřazen do tzv. závazkového senátu 30 Cdo. Myslím si, že je to velká škoda, pokud skončil senát 20 Cdo v původním obsazení. 

     Našeho senátu 30 Cdo  se dotkly ještě další změny, z nichž tu první jsem zjistil (stejně jako jiný uživatel webu www.nsoud.cz) bohužel až z platného rozvrhu práce. A to jednak to, že JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. přechází z našeho senátu do senátu 21 Cdo.  A dále, že náš senát posílil o dalšího stážistu (JUDr. Pavla Vlacha) z Obvodního soudu pro Prahu 2 (senát 30 Nejvyššího soudu tedy v současné době tvoři i dva soudci - Mgr. Vít Bičák a JUDr. Pavel Vlach, kteří byli k dovolacímu soudu dočasně přiděleni rovnou ze soudu prvního stupně). 

     

     

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy