Změny na půdě Nejvyššího soudu

23.10.2016 10:01

    I v letošním roce došlo k personálním změnám na půdě Nejvyššího soudu. 

    Od 1. 10. 2016 byl k Nejvyššímu soudu přeložen JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., a to z Obvodního soudu pro Prahu 9, jehož byl místopředsedou.

       Dále je navrhováno, aby s účinností od 1. 1. 2017 byli k Nejvyššímu soudu přeloženi (nyní u Nejvyššího soudu již stážující) soudci  - JUDr. Marek Doležal, soudce Městského soudu v Praze, a to se zařazením do senátu 32 Cdo, a odborné veřejnosti (s ohledem na rozsáhlou publikační činnost) známý JUDr. Karel Svoboda, Ph.D., soudce Krajského soudu v Plzni, který by měl být zařazen do senátu 20 Cdo.

      Pokud jde o stážisty, k Nejvyššímu soudu byli dočasně přiděleni tito soudci:

     - JUDr. Ivana Tomková, soudkyně Krajského soudu v Brně (od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016), se zařazením do senátu 25 Cdo;

     - JUDr. Ivana Kudrnová, soudkyně Krajského soudu v Ostravě (od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017), se zařazením do senátu 20 Cdo;

     - JUDr. Michal Pažitný, Ph.D., soudce Krajského soudu v Praze (od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017), se zařazením do senátu 22 Cdo, a

     - JUDr. Monika Vacková, soudkyně Městského soudu v Praze (od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017), se zařazením do senátu 23 Cdo.       

     Konečně je navrhováno – s účinností od 1. 1. 2017 -  dočasné přidělení Mgr. Tomáše Brauna, soudce Vrchního soudu v Praze, k Nejvyššímu soudu, a to pro výkon jeho stáže u senátu 29 Cdo. 

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy