Zpracováním návrhu stanoviska ve věcech omezení svéprávnosti ve vztahu k výkonu volebního práva byl pověřen další člen civilního kolegia

19.01.2017 12:56

   

   Na základě výsledku a průběhu jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, kdy civilní kolegium nepřijalo dosavadní návrhy stanoviska v uvedené věci, tj. návrh 1) (zpracovatel Pavel Vrcha) https://kuc.cz/a793n5 (závěr návrhu stanoviska: soudy nejsou oprávněny rozhodovat o omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva) ani návrh 2) (zpracovatel Vladimír Kůrka) https://kuc.cz/wa3c3e (závěr návrhu stanoviska: v řízení o omezení svéprávnosti je soud povolán současně k rozhodnutí, zda se posuzovaná osoba omezuje rovněž ve svéprávnosti k výkonu volebního práva), předseda civilního kolegia Vladimír Kůrka pověřil zpracováním (třetího návrhu) stanoviska dalšího člena civilního kolegia Františka Ištvánka.


     Osobně očekávám, že v novém návrhu stanoviska bude mj. zakomponován i aktuální přístup Ústavního soudu k dané problematice (viz nález sp. zn. IV. ÚS 1580/16) a že třetí zpracovaný návrh stanoviska bude již civilním kolegiem (v dohledné době) přijat (viz mé úvahy i zde: https://kuc.cz/fuiiby).  Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy