Děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík k záměru povolat na NS právníky bez praxe

27.05.2017 13:39

   

      Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík v rozhovoru na webu Česká justice zde: https://kuc.cz/ofw3el se mimo jiné vyjádřil i k záměru vedení Nejvyššího soudu povolat (navrhnout na jmenování) na Nejvyšší soud (do pozice soudců) právníky bez praxe z obecné justice. Podle děkana Kuklíka "existují výrazné argumenty proti tomuto řešení, zejména proto, že působení u Nejvyššího soudu je působení u soudní instance a povolání soudce není jen o aplikaci teoretických poznatků na praktický případ. V tomto směru bych rozuměl některým výhradám. Je to samozřejmě i otázka  počtu a konkrétních jmen a na pražskou právnickou fakultu žádný návrh nesměřoval. Ten krok by mohl mít svůj význam, kdyby se jím do určité míry vyvažovaly různé pohledy, což se mi ale podle těch jmen, o kterých se mluví [v médiích např. zde: https://kuc.cz/3ht5si, byli zmiňováni vysokoškolští učitelé Petr Lavický, Petr Tégl (mj. poradce ministra dopravy), Filip Melzer (bývalý náměstek ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila,  https://kuc.cz/qwt0ka, https://kuc.cz/hd50ph) a Milan Hulmák; poslední tři působící v jedné pražské advokátní kanceláři], úplně nezdá."

 

     Na otázku, zda by byl tedy pro nebo spíše proti děkan Jan Kuklík webu Česká justice odpověděl: "Já myslím, že jsou argumenty pro i proti a určitě bych je vážil, ale myslím, že jsem zaznamenal opravdu vážné důvody proti ze strany právě soudců a ty bych vzal rozhodně v úvahu, protože si myslím, že je to určitý zásah do soudní profese.  Ale na druhou stranu tu máme například úspěšné působení doc. Zdeňka Kühna na Nejvyšším správním soudu."


 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy