Ke stavu projednávání nového znaleckého zákona

12.01.2018 05:41

     Podle informací zde: https://kuc.cz/j489ez Ministerstvo spravedlnosti (Msp) předložilo dne 22. 12. 2017 návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích a návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím výše uvedených zákonů vládě k novému projednání.

       V návaznosti na nedokončené projednávání těchto návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v předchozím volebním období předložilo Msp zákony vládě v totožném znění, přičemž s ohledem na rozhodnutí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedy Legislativní rady vlády nebude u daných návrhů zákonů probíhat připomínkové řízení, neboť v souladu s čl. 76 odst. 1 Legislativních pravidel vlády byla udělena výjimka z povinnosti provedení opětovného mezirezortního připomínkového řízení.   

       Dále bylo rozhodnuto, že návrhy těchto zákonů budou projednány ve zjednodušeném režimu, o kterém bude rozhodnuto v souladu se Statutem Legislativní rady vlády, jakmile budou návrhy předloženy vládě.

        Počátkem tohoto roku by pak měla návrhy zákonů projednat vláda a po jejich schválení je následně postoupit k projednání Poslanecké sněmovně.

       Podle Msp na nezbytnosti brzkého schválení nové právní úpravy znalectví, tlumočnictví a překladatelství panuje prakticky celospolečenská shoda, a proto je nezbytné, aby návrhy zákonů byly projednány v co nejbližší době. Zákony by měly nabýt účinnosti dne 1. 1. 2020.

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 30 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)