profesor Ivo Telec z brněnské právnické fakulty k rozhodnutí MŠMT k prodloužení akreditace Právnické fakultě ZČU v Plzni: Důvod pro veřejnou žalobu NSZ tu je dán

09.03.2012 12:41

    Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., z Právnické fakulty MU v Brně (https://www.blogger.com/profile/00694281768012603943https://www.uk-mba.cz/lektori/telec/https://is.paneurouni.com/lide/clovek.pl?id=818;lang=cz),  se na blogu Jiné právo (prosím nezaměňovat  s blogem Právo jinak) vyjádřil k dnešnímu rozhodnutí Mnisterstva školství a tělovýchovy prodloužit akreditaci Právnické fakulty ZČU v Plzni (https://www.msmt.cz/file/20722). Svou právní úvahu uzavřel s tím, že "Důvod pro veřejnou žalobu NSZ tu je dán".

    Podle informací např. zde: https://zpravy.idnes.cz/dvorakova-povazuje-rozhodnuti-ministerstva-za-nezakonne-pn5-/domaci.aspx?c=A120309_105414_domaci_jj, se pak Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., předsedkyně Akreditační komise,  vyjádřila v tom směru, že prodloužení akreditace magisterskému oboru práv v Plzni rozvrací české vysoké školství. Rozhodnutí MŠMT je prý nezákonné a komise podá žalobu a zváží i podnět pro "zneužití pravomoci veřejného činitele".

     V prvém (komentovaném) případě mne především velmi udivuje osoba, která publikuje závěr o důvodu k podání veřejné žaloby. V druhém případě nevím, zda se akreditační komise stihla v tak krátkém čase po tiskové konferenci pana ministra Dobeše sejít a zaujmout postoj, který v médiích prezentuje jeho předsedkyně, anebo zda se jedná (zatím) o  soukromý názor zmíněné paní předsedkyně. (Pozn.: Ministr Dobeš oznámil rozhodnutí o prodloužení akreditace na tiskové konferenci konané na MŠMT krátce po 9.30 hod, přičemž v 10.39 hod. akreditační komise publikuje své vyjádření zde: https://www.akreditacnikomise.cz/cs/aktuality.html; z posledně uvedeného zdroje nevyplývá, kdy a v jakém složení se akreditační komise dnešního dne sešla).

     Nepřísluší mi hodnotit ten či onen závěr ani se k uvedené záležitosti vyjadřovat. Mohu pouze konstatovat, že takové jsou nynější poměry.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy