Věcný rejstřík

26.02.2010 21:14

Věcný rejstřík 

 

Bezdůvodné obohacení

- k rozsahu u podílových spoluvlastníků - https://vrcha.webnode.cz/news/k-rozsahu-bezduvodneho-obohaceni-u-podilovych-spoluvlastniku/

Dokazování

- důkaz listinou - https://vrcha.webnode.cz/news/k-provadeni-dukazu-listinou-/

- zopakování dokazování v odvolacím řízení - https://cms.vrcha.webnode.cz/news/k-zopakovani-dukazu-v-odvolacim-rizeni

   - k rozsahu dokazování v odvolacím řízení - https://vrcha.webnode.cz/news/k%20rozsahu%20dokazovani%20v%20odvolacim%20rizeni%20podle%20%c2%a7%20213%20odst-%202%20o-s-r-/

- nesprávné právní posouzení věci - https://vrcha.webnode.cz/news/neuplne%20skutkove%20zjsiteni%20a%20dovolaci%20duvod%20podle%20%c2%a7%20241a%20odst-%202%20pism-%20b%29%20o-%20s-%20r-%20/ 

Judikatura

- k závaznosti https://vrcha.webnode.cz/news/k-otazce-zavaznosti-judikatury-nejvyssiho-soudu-ceske-republiky

Právní úkon- https://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=50654&searchstr=Pavla+Vrchy

  -odvolání procesního úkonu - https://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=50654&searchstr=Pavla+Vrchy

  - simulovaný https://cms.vrcha.webnode.cz/news/k-tvrzeni-o-neplatnosti-simulovaneho-pravniho-ukonu-/

- záměr - https://vrcha.webnode.cz/news/k-nalezitostem-zameru-pri-prodeji-casti-obecniho-pozemku/

Odvolací soud

- přezkum rozsudku soudu prvního stupně, který žalobu zamítl pro nedostatek naléhavého právního zájmu a odvolací soud tento rozsudek změnil a rozhodl meritorně - https://vrcha.webnode.cz/news/k-otazce-vecneho-prezkumu-rozsudku-soudu-prvniho-stupne-kterym-byla-zaloba-zamitnuta-pro-nedostatek-nalehaveho-pravniho-zajmu-na-pozadovanem-urceni/

 Právní úkon

- neplatnost

  - neúměrné zkrácení na polovinu (laesio enormis) - https://vrcha.webnode.cz/news/k-institutu-neumerneho-zkraceni-laseio-enormis-/

-  simulovaný - https://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/A2B7F38AFAB6F554C12576C500591C00?openDocument

Rodičovská zodpovědnost 

- zbavení - https://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=53938&searchstr=30+Cdo+3845%2F2009

Rozsudek

- odůvodnění https://vrcha.webnode.cz/news/k-zaveru-o-skutkovem-stavu-veci-tzv-skutkova-veta-/

  - absence vypořádání se s odkazovanou judikaturou -  https://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=52856&searchstr=30+Cdo+4389%2F2009

  - odvolacího soudu https://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=50609&searchstr=Pavla+Vrchy

                                 - náležitosti https://vrcha.webnode.cz/news/k-nalezitostem-oduvodneni-meniciho-a-zalobe-vyhovujiciho-rozsudku-odvolaciho-soudu/ 

   - reflexe judikatury a právní argumentace účastníka - https://vrcha.webnode.cz/news/k-otazce-zavaznosti-judikatury-nejvyssiho-soudu-ceske-republikyhttps://vrcha.webnode.cz/news/k-nalezitostem-oduvodneni-meniciho-rozsudku-odvolaciho-soudu/

   - skutkový deficit  https://vrcha.webnode.cz/news/k-neprezkoumatelnosti-rozsudku-soudu-prvniho-stupne-pro-skutkovy-deficit

    - výrok (určitost a srozumitelnost) - https://vrcha.webnode.cz/news/k-urcitosti-a-srizumitelnosti-vyroku/

Společné jmění manželů

- aktivní věcná legitimace https://vrcha.webnode.cz/news/k-otazce-zda-zalobu-o-urceni-ohledne-majetku-v-sjm-muze-podat-jeden-z-manzelu-i-pres-nesouhlas-druheho-manzela-

Smlouva

- lichevní - https://vrcha.webnode.cz/news/k-verifikacnimu-rozsahu-pri-zkoumani-zda-smlouva-naplnuje-znaky-tzv-lichevni-smlouvy

 

- převod vlastnictví k rozestavěné budově dosud nezapsané v katastru nemovitostí - https://vrcha.webnode.cz/news/prevod-vlastnictvi-k-rozestavene-budove-dosud-nezapsane-v-katastru-nemovitosti

- převodní

- rozhodčí doložky a jejich neplatnost - https://vrcha.webnode.cz/news/rozhodci-dolozky-rozhodnuti-velkeho-senatu-a-protiargumenty1/

   - označení nemovitostí - https://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/C0B16F7EF499CCD1C125772000422BEF?openDocument

- uzavřená mezi nepřítomnými účastníky https://vrcha.webnode.cz/news/k-uzavreni-smlouvy-o-prevodu-nemovitosti-mezi-nepritomnymi-ucastniky

   - v r. 1977 - https://vrcha.webnode.cz/news/k-pravni-perfekci-uzavreni-kupni-smlouvy-mezi-nepritomnymi-ucastniky-podle-pravni-upravy-v-r-1977/

 

Usnesení

- formulace výroku při zastavení řízení o určení vlastnictví k nemovitostem https://vrcha.webnode.cz/news/k-vyroku-o-zastaveni-rizeni

Volná úvaha soudu https://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=53761&searchstr=30+Cdo+5359%2F2007

Znalecký posudek

- nepřezkoumatelný - https://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=50665&searchstr=Pavla+Vrchy

- obsahové náležitosti a postup soudu při nedostatcích - https://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=53761&searchstr=30+Cdo+5359%2F2007

 Žaloba

- neúplná skutková tvrzení https://vrcha.webnode.cz/news/neuplna-zalobni-tvrzeni-a-poucovaci-povinnost-soudu/

                                            - https://vrcha.webnode.cz/news/skutkova-tvrzeni-pri-podani-zaloby-na-vyklizeni-pozemku-reivindikacni-zaloba-/

- o určení  https://vrcha.webnode.cz/news/k-posuzovani-nalehaveho-pravniho-zajmu-na-podani-urcovaci-zaloby-1

- petit

   - k náležitostem při určení vlastnictví k nemovitostem zapsaným v katastru https://cms.vrcha.webnode.cz/news/k-nalezitostem-petitu-pri-urceni-ze-ceska-republika-je-vlastnikem-nemovitosti

  - zákaz věcného přezkumu -     https://vrcha.webnode.cz/news/k-posuzovani-nalehaveho-pravniho-zajmu-na-podani-urcovaci-zaloby-

 

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 30 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy