Archiv článků

03.06.2018 00:07

Dne 13. 6. 2018 bude civilní kolegium projednávat i rozhodnutí ve věci svéprávnosti

    Dne 13. 6. t. r. bude na zasedání civilního kolegia mj. rozhodováno o publikaci tohoto rozsudku (s následující právní větou) ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek:   Poř. č. 9            Člověku, který pro svou duševní...
25.05.2018 10:19

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání ve sporu o Slovanskou epopej

         Senát civilního kolegia Nejvyššího soudu v dovolacím řízení zrušil rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 7. dubna 2017 a především Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2017, který dovoláním napadl potomek slavného...
24.05.2018 22:48

Rozhodnutí ve věci vlastnictví Slovanské epopeje

     Úplněné znění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1257/2018 (ve věci vlastnictví Slovanské epopeje) by mělo být (podle mých informací) k dispozici veřejnosti na internetových stránkách Nejvyššího soudu https://nsoud.cz, a...
01.05.2018 00:02

Nejvyšší soud se kriticky vyjádřil k věcnému záměru CŘS

Civilní kolegium Nejvyššího soudu schválilo aktuální materiál, v němž se opět kriticky vyjadřuje k návrhu věcného záměru nového civilního řádu soudního Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém dubnovém zasedání schválilo dokument stálé komise tohoto...
17.04.2018 14:31

Proč Msp (stále) nezveřejňuje kandidáty na soudce?

Psal jsem o problému naposledy zde: https://vrcha.webnode.cz/news/proc-msp-nezverejnuje-kandidaty-na-soudce/ A situace se opakuje. Msp na svých stránkách seznam kandidátů na soudce stále nezveřejňuje. Takže buď jste přeplatiteli a máte možnost na seznam nahlédnout zde:...
11.04.2018 23:25

Ukvapenost při zpracování věcného záměru civilního řádu soudního

Na dnešním zasedání civilního kolegia byl prodiskutován podkladový materiál stálé komise civilního kolegia Nejvyššího soudu (NS) za účelem vypracování stanoviska k věcnému záměru CŘS (dále již "věcný záměr"). V dohledné době bude veřejnosti předmětný materiál, respektive stanovisko civilního...
10.04.2018 12:36

Rozhodnutí ministra spravedlnosti o plánovaném počtu soudců KS a OS na rok 2018

Plán - počty soudců 2018.pdf (387787) Systematizace soudců 2018.pdf (293472)   zdroj: www.justice.cz 
10.04.2018 12:33

Přehled náměstků na Msp

Přehled náměstků Msp.pdf (288520) zdroj: www.justice.cz 
24.02.2018 00:01

K principu dvojinstančnosti řízení

     Ústavní pořádek nepředepisuje dvojstupňovou či třístupňovou soustavu civilních soudů; tzv. "upření instance" tak není na závadu, pokud řízení z ústavněprávních hledisek v souhrnu obstojí. Ústavně významné je především zachování možnosti právně a skutkově argumentovat k...
23.02.2018 23:57

Plánovaný a evidenční počet soudců

    Podle Msp celkový plánovaný počet soudců ke dni 1. 1. 2018 činil 3 063 soudců, přičemž evidenční počet k uvedenému dni činil 3 012 soudců.   Obsazení soudů.xls (62976)   justiční čekatelé.xls...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)